Topic : Thông Báo Thành Viên Vi Phạm

Thảo luận trong 'Nhắc nhở - vi phạm' bắt đầu bởi caycanhthiennhien, 18/9/14.

 1. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Cảnh cáo thành viên ejemivow!
  Bạn đã vi phạm nội qui diễn đàn chúng tôi. Bài viết của bạn có nội dung ẩn link quãng cáo. Chúng tôi xoá bài viết vi pham của bạn. Cảnh cáo & nhắc nhở bạn. Nếu bạn cố tình vi phạm , một lần nữa. Buột lòng chúng tôi từ chối sự có mặt bạn trên diễn đàn này.

  Caution member ejemivow!
  Have you violate our forum rules. Your article content hidden link advertisements. We remove posts that violate your. Warning & remind you. If you deliberately violated again. Cinch hearts we deny your presence on this forum.
  Admin
   
 2. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Cảnh cáo thành viên ohufibo!
  Bạn đã vi phạm nội qui diễn đàn chúng tôi. Bài viết của bạn có nội dung ẩn link quãng cáo. Chúng tôi xoá bài viết vi pham của bạn. Cảnh cáo & nhắc nhở bạn. Nếu bạn cố tình vi phạm , một lần nữa. Buột lòng chúng tôi từ chối sự có mặt bạn trên diễn đàn này.

  Caution member ohufibo!
  Have you violate our forum rules. Your article content hidden link advertisements. We remove posts that violate your. Warning & remind you. If you deliberately violated again. Cinch hearts we deny your presence on this forum.
  Admin
   
 3. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Cảnh cáo thành viên ejoqugel!
  Bạn đã vi phạm nội qui diễn đàn chúng tôi. Bài viết của bạn có nội dung ẩn link quãng cáo. Chúng tôi xoá bài viết vi pham của bạn. Cảnh cáo & nhắc nhở bạn. Nếu bạn cố tình vi phạm , một lần nữa. Buột lòng chúng tôi từ chối sự có mặt bạn trên diễn đàn này.

  Caution member ejoqugel!
  Have you violate our forum rules. Your article content hidden link advertisements. We remove posts that violate your. Warning & remind you. If you deliberately violated again. Cinch hearts we deny your presence on this forum.
  Admin
   
 4. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Cảnh cáo thành viên oluqogil!
  Bạn đã vi phạm nội qui diễn đàn chúng tôi. Bài viết của bạn có nội dung ẩn link quãng cáo. Chúng tôi xoá bài viết vi pham của bạn. Cảnh cáo & nhắc nhở bạn. Nếu bạn cố tình vi phạm , một lần nữa. Buột lòng chúng tôi từ chối sự có mặt bạn trên diễn đàn này.

  Caution member oluqogil!
  Have you violate our forum rules. Your article content hidden link advertisements. We remove posts that violate your. Warning & remind you. If you deliberately violated again. Cinch hearts we deny your presence on this forum.
  Admin
   
 5. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Cảnh Cáo & Nhắc nhở thành viên mới numbencore89hd !
  Bạn vi phạm Nội qui và Qui định trên Diễn Đàn chúng tôi.
  Diễn Đàn không chấp nhận việc bạn gởi link ẩn quãng cáo doanh nghiệp của bạn dưới bất kỳ dưới hình thức gởi link hay ẩn chèn link nào. Như quãng cáo website Doanh nghiệp ... khi chưa được sự cho phép của Diễn Đàn chúng tôi. Diễn Đàn chúng tôi là nơi chia sẻ với cộng đồng theo đúng nghĩa, chứ không phài là một Diễn Đàn chuyên kinh doanh mua bán.
  Việc làm của bạn không mang tính chất xây dựng cho Diễn Đàn chúng tôi, mà đó là spam quãng bá sản phẩm của website của bạn
  BQT DĐ chúng tôi cảnh cáo & nhắc nhở bạn numbencore89hd !
  Diễn Đàn chúng tôi không cho phép các doanh nghiệp quãng bá website bằng hình thức gởi link hay ẩn link có đường dẩn.
  Đây là lần thứ 1 chúng tôi sẻ xóa các link ẩn của bạn ( Ẩn link mang đường dẫn đến website khác.) Và bạn đã vi phạm trước đây 1 lần rồi, nay vẩn đăng ký TV dưới tên khác và tiếp tục Spam Diễn Đàn chúng tôi.
  Mong bạn tôn trong và chấp hình theo nội qui và qui định của DĐ chúng tôi. Nếu bạn cố tình vi phạm một lần nữa, buột lòng chúng tôi sẻ từ chối vỉnh viển sự có mặt của bạn trên forum này.
  Admin
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/10/15
 6. Hoàng Khải

  Hoàng Khải Hứa Hoàng Khải Thành viên BQT

  Nhắc nhở thành viên vuhongson.
  Bạn đã post bài vi phạm nội quy Diễn Đàn, bài của bạn không mang tính chất chia sẽ kinh nghiệm để xây dựng Diễn Đàn mà mang tính quãng cáo sản phẩm của bạn, chúng tôi buộc lòng xoá bài viết của bạn.
   
 7. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Banned Thành viên tramy1100!
  Bạn đã vi phạm nhiều lần chúng tôi đã xoá link dẩn đến website khác trên bài viết của bạn. Nhưng bạn vẫn cố tình vi phạm sữa lại bài viết mà chúng tôi đã xoá, và chèn link có đường dẫn khác vào bài viết. Mục đích của bạn là giới thiệu về sản phẩm và gởi link quãng bá website của bạn.
  Bạn đã cố tình vi phạm buột lòng chúng tôi xoá vỉnh viển bài viết của bạn mang tính chất spam.
  Diễn Đàn chúng tôi không ngăn cấm việc bạn mua bán. Nhưng bạn phải tôi trọng những Nội qui & Qui Định của Diễn Đàn chúng tôi, khi không được sự cho phép của chúng tôi, bạn không được gởi link quãng cáo website của bạn.
  Chúng tôi đã nhắc nhở mà bạn vẫn cố tình post bài sai nơi qui định, cố tình vi phạm buột lòng chúng tôi từ chối sự có mặt của bạn trên Diễn Đàn chúng tôi
  Quyết định Banned thành viên và xoá bài viết đối với thành viên tramy1100.
  Nay thông báo cho toàn thể thành viên Diễn Đàn được biết.
  BQT
  Admin
   
 8. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Cảnh cáo thành viên mới ovebacuw!
  Bạn đã vi phạm nội qui diễn đàn chúng tôi. Bài viết của bạn có nội dung ẩn link quãng cáo website khác và post bài viết không đúng nơi qui định. Chúng tôi xoá bài viết vi pham của bạn. Cảnh cáo & nhắc nhở bạn. Nếu bạn cố tình vi phạm , một lần nữa. Buột lòng chúng tôi từ chối sự có mặt bạn trên diễn đàn này.

  Ovebacuw warned new members!
  You have violated our forum rules. Your article content hidden links advertise other sites and post the article is not the designated places. We delete your posts violated. Warned & remind you. If you deliberately violated again. Slip pleased we deny your presence on this forum.


  Admin
  caycanhthiennhien
   
 9. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Banner Thành viên mới icyliparo Bạn đã vi phạm post bài không đúng nơi qui định sipam - Ản link quãng cáo.

  Banner Member icyliparo You have not violated post at the designated places sipam - An advertised link.

  BQT
  Admin
   
 10. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Banner Thành viên mới okocynuto Bạn đã vi phạm post bài không đúng nơi qui định sipam - Ản link quãng cáo.

  Banner Member okocynuto You have not violated post at the designated places sipam - An advertised link.

  BQT
  Admin
   
 11. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Banner Thành viên mới loreynMn Bạn đã vi phạm post bài không đúng nơi qui định sipam - Ản link quãng cáo.

  Banner Member loreynMn You have not violated post at the designated places sipam - An advertised link.

  BQT
  Admin
   
 12. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Banner Thành viên mới marselpt Bạn đã vi phạm post bài không đúng nơi qui định sipam - Ản link quãng cáo.

  Banner Member marselpt You have not violated post at the designated places sipam - An advertised link.

  BQT
  Admin
   
 13. trangquocthai

  trangquocthai Trang Quốc Thái

  Banner Thành viên mới izakevyz Bạn đã vi phạm post bài không đúng nơi qui định sipam - Ản link quãng cáo.

  Banner Member izakevyz You have not violated post at the designated places sipam - An advertised link.

  BQT
  trangquocthai
   
  Last edited by a moderator: 15/2/16
  nguyenvanteo, hondat, nghia and 10 others like this.
 14. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Cảnh Cáo & nhắc nhở thành viên mới An654Fresd1965 !
  Bạn post bài đúng nơi qui định của Diễn Đàn và nội dung bài viết phải phù hợp với qui định của Diễn Đàn chúng tôi. Nếu bạn cố tình làm trái với nội qui. Chúng tôi sẻ xóa bài và từ chối sự có mặt bạn trên Diễn Đàn này.
  admin

  Warning and An654Fresd1965 reminded new members!
  You post at the designated places of the forum and article content must conform to the regulations of our forum. If you deliberately act against the rules. We will delete all and refuse your presence on this forum.
  admin
   
 15. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Banner Thành viên mới HedmundINFO Bạn đã vi phạm post bài không đúng nơi qui định sipam - Ản link quãng cáo.

  Banner Member HedmundINFO You have not violated post at the designated places sipam - An advertised link.

  BQT
  Admin
   
 16. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Cảnh Cáo & nhắc nhở thành viên mùa_đông !
  Thành viên mùa_đông đạ vi phạm post bài viết vi phạm. Những nội dung bài viết của bạn, không phù hợp với tiêu chí phát triển & qui định của Diễn Đàn chúng tôi.
  Như: Sản Phẩm bạn rao bán là Sản phẩm động vật hoang dã cần được bảo vệ, trái với Luật bảo vệ Thiên Nhiên & Mội Trường Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam và Gởi, ẩn Link ....
  Nay chúng tôi xóa bài viết của bạn mà không cần thông báo cho bạn biết. Nếu bạn cố tình làm trái với nội qui & qui định của chúng tôi. Chúng tôi sẻ xóa bài viết và từ chối sự có mặt bạn trên Diễn Đàn này.
  Mong bạn tôn trọng và chấp hành.
  admin
   
 17. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Cảnh cáo & nhắc nhở Thành viên mới ifydace Bạn đã vi phạm post bài spam - Ản link quãng cáo. Chúng tôi xóa bài viết của bạn. Nếu bạn còn vi phạm chúng tôi sẻ từ chối sự có mặt của bạn trên Diễn Đàn này.

  Warned & remind Member ifydace You violated post spam - An advertised link. We delete your post. If you violate our longer refuse Share your presence on this forum.
  BQT
  Admin
   
 18. Đam Mê

  Đam Mê Liên

  Mấy người này không biết đi lên bằng chính năng lực thực sự của mình. Tối ngày cứ dựa vào web của người khác mà phát triển.
   
 19. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  BQT Diễn Đàn chúng tôi đã có cảnh cáo & nhắc nhở thành viên numbencore89hd!
  Nhưng TV vẫn có tình vi phạm ẩn và gởi link quãng cáo website khác. Chúng tôi xóa bài viết và từ chối sự có mặt TV numbencore89hd trên forum này.
  Diễn Đàn chúng tôi không phải là nơi quãng cáo giúp các website khác, các bạn hãy phát triển website của mình bằng năng lực của chính mình. Chúng tôi kiên quyết mạnh tay với những trường hợp như thế này.
  Admin
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/5/16
 20. caycanhthiennhien

  caycanhthiennhien Administrator Thành viên BQT

  Banner Thành viên mới inuqyji Bạn đã vi phạm post bài không đúng nơi qui định sipam - Ản link quãng cáo.

  Banner Member inuqyji You have not violated post at the designated places sipam - An advertised link.

  BQT
  Admin
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/5/16

Chia sẻ trang này