Vẻ đẹp trong tự nhiên

Thảo luận trong 'Thiên nhiên kỳ vĩ' bắt đầu bởi hondat, 8/12/18.

 1. hondat

  hondat Nguyễn Hon Đất

  Vẻ đẹp trong tự nhiên
  Beauty in nature

  [​IMG]

  Beauty is hard to define but easy to recognise. In nature beauty may be discerned in all things and places, even in the most unexpected regions of the earth. There is beauty in the infinite variety of flowers, birds, animals and plants, many of which are vividly colourful.

  Vẻ đẹp khó có thể định nghĩa nhưng lại dễ dàng để nhận ra. Trong tự nhiên vẻ đẹp có thể được thấy rõ ở mọi vật và mọi nơi, ngay cả ở những vùng bất ngờ nhất của trái đất. Vẻ đẹp có trong sự đa dạng vô tận của hoa cỏ, chim chóc, động vật và thực vật, đa phần trong đó có màu sắc sống động.

  There is beauty in mountains, valleys and hills, and in the skies. Thus, beauty can be found in all the creations of God. Then hunter who scans the forests for his quarry is often fascinated by the beauty that he finds in objects, which conceal beautiful flowers from human sight, suddenly reveal their secrets to him when he stumbles over them. The fisherman who turns to the sea for his livelihood is fascinated by the beauty of the multitudinous creatures that swarm in the seas. Many of these creatures are found even on the shore. But the oceans often conceal the beauty that lies below their surface, and to catch a glimpse of the beauty of the world below the sea, hundreds of divers everywhere explore the bottoms of the oceans, even at the risk of losing their lives in the unknown regions of the world below.

  Vẻ đẹp nằm trong những ngọn núi, những thung lung, những ngọn đồi, và trên bầu trời. Dường như, vẻ đẹp có thể được tìm thấy trong tất cả các sản phẩm sáng tạo của Thượng đế. Sau đó, người thợ săn, trong những săn bắn của mình đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mà anh ta tình cờ khám phá ra, thứ đã che giấu những bông hoa tuyệt đẹp khỏi tầm mắt con người. Những ngư dân, người đã lặn lội ra biển chỉ vì kế sinh nhai, đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của những sinh vật biển. Nhiều sinh vật còn dễ dàng được tìm thấy ở ngay trên bờ biển. Nhưng đại dương thường cất giấu vẻ đẹp của nó sâu dưới bề mặt vì thế để ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới trong lòng đại dương, hàng trăm thợ lặn ở khắp mọi nơi đã cố gắng khám phá, thậm chí bất chấp của tính mạng của họ.
   
 2. hondat

  hondat Nguyễn Hon Đất

  Even the farmer and the traveller appreciate the beauty that is found in nature. The farmer finds beauty in the variety of the plants that he grows. The traveller is impressed with the beauty of distant hills and mountains, and the beauty of meadering rivers in large valleys. He is also appreciative of the beauty of the night. As he travel in the moon-light, he looks at the landscape and is lost in admiration of it.

  Ngay cả người nông dân và các du khách cũng đánh giá cao vẻ đẹp mà học đã tìm thấy trong tự nhiên. Người nông dân tìm thấy vẻ đẹp trong sự đa dạng của các loại thực vật mà họ trồng. Du khách cảm thấy ấn tượng với vẻ đẹp của những ngọn đồi và những ngọn đồi xa xăm, và vẻ đẹp của những con sông nhân tạo trong các thung lũng lớn. Họ cũng đánh giá cao vẻ đẹp của màn đêm. Khi họ đi trong ánh trăng, ngắm nhìn cảnh vật và chìm đắm trong sự ngưỡng mộ.

  The beauty in nature is also appreciated by others. Almost every one delights to see the rushing streams and the numerous birds and animals that may be found in every part of the earth, for these are part of the ornaments of nature. Even the tiniest of creatures has a beauty of its own. In search of this beauty in nature, men in all parts of the world are travelling great distances and spending a great deal of money, even in some cases, even their life savings. It is this appreciation of natural beauty that impels men to visit distant lands which have a beauty of their own. Men have also visited the islands that are spread throughout the world in search of the natural beauty. Many have seen visited the cold deserts in the Artics as well as the hot deserts where few plants grow, in search of the beauty that may be found in these regions, despite the lack of vegetation and animals life. The deserts are indeed the home of many beautiful plants and animals which find sufficient refuge in these pans, and many of the birds too, here are remarkable for their beauty.

  Vẻ đẹp trong tự nhiên cũng được đánh giá cao bởi những người khác. Hầu hết mọi người thích thú khi nhìn thấy những con suối đang chảy xiết và rất nhiều loài chim và động vật có thể được tìm thấy ở mọi nơi trên trái đất, vì đây là một phần của tự nhiên. Ngay cả những con vật nhỏ nhất cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Để tìm kiếm vẻ đẹp này trong tự nhiên, con người ở mọi nơi trên thế giới đã và đang phải lặn lội những khoảng cách rất xa và chi tiêu rất nhiều tiền, thậm chí còn dùng cả tiền tiết kiệm của họ cho việc này. Chính sự đánh giá cao vẻ đẹp tự nhiên đã thúc đẩy con người đến thăm những vùng đất xa xôi với vẻ đẹp riêng của nó. Con người cũng đã viếng thăm các hòn đảo ở khắp thế giới để tìm kiếm vẻ đẹp tự nhiên. Họ cũng đã đến những xa mạc xa xôi để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của những vùng đất này. Các sa mạc thực sự là nơi ẩn nấu của nhiều sinh vật.

  But the person who is most appreciative of natural beauty is the poet who finds music and beauty even in the movement of the clouds and winds. His deep appreciation of the beauty that he finds around him impels him to give utterance to it in the most expressive language, which is itself often of imperishable beauty.

  Nhưng người đánh giá cao nhất vẻ đẹp tự nhiên lại chính là nhà thơ, người đã tìm thấy âm nhạc và vẻ đẹp ngay cả trong sự chuyển động của mây và gió. Sự ngưỡng mộ sâu sắc của những nhà thơ về vẻ đẹp tự nhiên đã thúc đẩy họ diễn tả nó bằng ngôn ngữ biểu cảm nhất, tạo cho chúng một vẻ đẹp bất diệt.

  Nguồn: MysTown
   

Chia sẻ trang này